MURALLES DE RAFALÍ

Un altre element d'interès històric és la Muralla de Rafalí. El primer nucli de població de la Font d'en Carròs, es va establir en la part més alta denominant-se El Rafalí.

El Rafalí està emplaçat al sud-est del nucli urbà. El límit oriental coincideix amb l'assentament urbà de la baixa edat mitjana i l'edat moderna. Les ampliacions urbanes més significatives durant l'edat moderna es detecten al nord i a l'oest del recinte primigeni.

Aquest primer nucli de població va estar emmurallat per a la defensa dels seus habitants. Comprenia l'actual solar de l'Església de Sant Antoní Màrtir i els carrers adjacents de la pujada del Crist de l'Empar, Delícies, Goleta, Sant Domènec, Sant Joan, Regalessiar, Rebollet i Calvari. Posteriorment va tindre una extensió aproximada de 800 m lineals, existint hui en dia restes que ho justifiquen. A més a més, hi ha indicis d'existència de dues torres.

Actualment, en la seua part Est i Sud, queden uns 100 metres de llenç de mur, amb un traçat pertanyent al s. XIV i construïda a l'estil morisc. Les muralles gaudeixen de la consideració de Bé d’Interés Cultural (BIC). El conjunt fortificat del Portal Roig i el Rafalí forma una mena de fortí, amb un recinte poligonal dotat de torres i flancs en forma de serra, que permetien la defensa de l'entrada oriental de la vila, pel Portal Roig, així com el control i la vigilància dels dos camins que, des de l'orient, apleguen fins a les portes d'aquest singular lloc: el Camí del Calvari, que uneix els assentaments del Castell i Vila de Rebollet amb el poble, i el camí del cementeri vell, que envolta pel sud el promontori on s'assenta la Font d'en Carròs. Queden restes de l'empedrat primitiu que cobria el camí del Calvari.