ELS XORROS

En la plaça principal es troba l'emblemàtica font que dona nom al nostre poble. Coneguda popularment com Els Xorros, que junt amb l'escut de l'any 1826 que presideix la font, són un record del passat.

Aquesta font i altres més xicotetes abastien d'aigua a la població, com per exemple el pou que, entre els anys 1911-1929, es va construir en la plaça de l'Església, i d’on es treia aigua mitjançant una sénia, a fi que la gent que residia en la part alta de la població es poguera abastir d'aigua sense baixar a la plaça.

En els anys 1949-1950 la plaça va ser objecte de reformes i l'antiga font va ser destruïda, construint-se una altra de forma octogonal amb pedres de marbre en la mateixa plaça, davant de l'actual número 9 de la plaça Francesc Carròs. L'any 1950 com a conseqüència de la urbanització dels carrers, la font i el que s'utilitzava com a llavador i abeurador públic, van ser traslladats, i es va construir la nova font amb la deguda conducció d'aigües.

L'Ajuntament, de nou, va reestructurar la plaça l'any 1971. El projecte comptava amb la pavimentació i urbanització de la plaça Francesc Carròs i el trasllat de la font pública al seu lloc actual a fi que la nostra històrica font, que li va donar el nom a aquesta vila, la Font d’en Carròs, siga també un lloc emblemàtic del nostre poble. Les figures i els canons són originals de les antigues fonts.